verze pro tisk

Bachova květová terapie

Bachova květová terapie využívá energii květů k pozitivnímu naladění mysli a uzdravení sebe sama. Léčí pomocí esencí z květů, stromů a keřů. Tento způsob léčby je velmi přirozený a jemný, ale zároveň účinný.

Bachova květová terapie

Autorem metody je anglický bakteriolog, homeopat a patolog Edward Bach. Podle něj tkví příčina většiny onemocnění v negativních psychických stavech, které vyčerpávají člověka, organismus je pak méně odolný a snadněji podléhá nemocem. Za hlavní příčiny nemocí považoval strach a úzkost, smutek, zoufalství, nejistotu, starosti, osamělost apod. Teorie hovoří o tom, že za své nemoci si vlastně můžeme sami, tudíž máme významný vliv i na uzdravení. Terapie má za úkol utlumit negativní stavy a projevy a posílit člověka.

Když květy léčí

Bachova květová terapie léčí pomocí 38 esencí z nejedovatých, divoce rostoucích rostlin a stromů. Ty pomáhají uvolnit životní energii, nastolit harmonii a vyléčit negativní stavy. Květy se tradičně sbíraly v jejich přirozeném prostředí, za bezoblačného počasí a nesměly přijít do styku s lidskou rukou. Přípravky se následně připravovaly dvěma způsoby – sluneční metodou a pomocí vaření.

Využití esencí

Bachovy esence jsou rozšířené po celém světě a jako podpůrný prostředek k léčení lidí se využívají i v dnešní moderní době. Pracují s nimi obzvláště léčitelé a psychoterapeuti. Esence samozřejmě nejsou náhradou lékařské péče. Mohou však ovlivnit náš psychický stav a tak přispět k uzdravení, protože tělo a mysl spolu úzce souvisí.

Bachova květová terapie i pro zvířata?

Přípravky se využívají i k léčení zvířat. Zajímavé je, že zvířata na esence reagují dokonce lépe a rychleji než lidé.

Vývoj květových esencí stále pokračuje

Průkopníkem přípravy květových esencí byl Bach, ovšem v dnešní době se připravují esence nejen podle něj. Jsou známé například Kalifornské květové esence a Anglické květové esence, které pracují s rozsáhlejším spektrem květových esencí a řadu dalších ještě zkoumají.

[Nahoru ↑]