verze pro tisk

Jak se vyhnout antibiotikům?

Všichni rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo zdravé. Jakmile dítě začne chodit do školky nebo školy, matka se většinou vrátí do práce. Častá nemocnost dítěte je vždy komplikací v mnoha ohledech. Rodiče tedy usilují o to, aby jejich potomek byl nemocný co nejméně.

Jak se vyhnout antibiotikům?

Zde se začínají střetávat dva různé pohledy na lidské zdraví. První pohled je spíše klasický. Když dítě onemocní, je mu potřeba pomoci léky a co nejrychleji ho vyléčit, aby mohlo se vrátit do kolektivu.

Druhý přístup se v podstatě snaží onemocnění dítěte předcházet. Problémem však většinou bývá to, že snaha o předcházení nemocí dítěte, přichází až poté, kdy dítě již bylo nemocné vícekrát. Až v tu chvíli se rodiče snaží dalšímu onemocnění předejít. Pokud byla u dítěte dříve použita klasická léčba, třeba právě antibiotiky, bývají velmi často porušeny základní imunitní mechanismy, které před onemocněním chrání.

Jak to tedy s antibiotiky je

Žádný člověk, žádné zvíře ani věc, na kterou se podíváme, není sterilní. Je obsazena bakteriemi, viry a plísněmi. Po narození by mělo dítě toto bakteriální osídlení převzít od své matky. Jako první by si dítě měla vzít do náruče právě matka. Není to jen záležitost emoční pohody při porodu, ale plní to i tuto biologickou složku. Matka dítěti předá svoji bakteriální mikroflóru, bude dítěti kojením předávat potřebné protilátky a tím mu bude pomáhat budovat jeho správný imunitní systém.

Aby dítě onemocnělo, musí se mikroorganismus, který nemoc způsobuje, dostat do těla. Pokud se tam dostane a pomnoží se, začnou se projevovat příznaky onemocnění. Správné bakteriální osídlení může pomoci zabránit průniku patogenů do těla.

Většina nemocí se do organismu dostává přes sliznice, především přes sliznice dýchacího ústrojí. Jsou-li tyto sliznice plně obsazeny spřátelenými bakteriemi, které má tělo pod kontrolou, a z vnějšího prostředí přilétne například virus chřipky, či bakterie způsobující onemocnění dýchacích cest, nemá se na sliznicích kde usídlit a pomnožit se. Musí spřátelenou bakterii z místa nějakým způsobem odstranit nebo najít jiný prázdný prostor.

Podáním antibiotik se začíná roztáčet jakýsi kolotoč. Antibiotiky vyřešíme akutní problém, angínu, zánět močových cest, ale zároveň oslabíme imunitu. Při podávání ATB není imunita oslabena jen tím, že jsou vybity spřátelené bakterie. Jelikož můžeme ATB označit za toxiny, je imunita snížena i jejich toxickým působením. Je-li v těle činná nějaká další infekce, většinou zareaguje na přítomnost a působení ATB tím, že se snaží v těle přežít, vyhnout se jim, počkat až přestanou působit a bude se moci opět zaktivovat a rozmnožit. Takto vznikají infekční ložiska. Může se tedy stát, že se dítě s danou bakterií v kolektivu nesetká, avšak při imunitním oslabení se infekce znovu sama reaktivuje, a dítě se nakazí ze svých vlastních infekčních ložisek.

Dalším obrovským problémem ATB je, že přestávají být účinná. ATB by měla být léky zachraňujícími život. Dnes je čím dál tím běžnější, že se člověk nakazí bakteriální infekcí, na kterou žádná ATB nepůsobí.

Vraťme se k dvěma cestám za zdravím

První cesta začíná, jak již bylo řečeno, porodem. Důležitá je detoxikace matky před porodem, aby v jeho průběhu měla v poševním prostředí správnou mikroflóru. Zajistí se tak osídlení dítěte správnými bakteriemi. Toto může dítě imunitně ovlivnit na celý život.

ATB by se rozhodně neměla podávat preventivně, např. když dítě začíná mít zánět dýchacích cest. Striktně by se mělo zjistit, zda je onemocnění virového nebo bakteriálního původu. Pokud bakteriálního, tak by měla být na prvním místě snaha o zvládnutí onemocnění bez ATB. Ta podat až v případě, že dítěti hrozí zápal plic.

Jakmile dítě onemocní, většinou se rodič snaží okamžitě srážet horečku. Toto není vhodné, protože i horečka má při zvládání infekce svou funkci. Pří nemoci dítěte je hlavně potřeba podpořit imunitní

systém, pomoci mu správně fungovat a zareagovat, aby mohl infekci sám zlikvidovat. Věřte, že lidský imunitní systém na to prostředky má.

Druhá cesta je složitější. V tomto případě je velmi důležité zbavit dítě starých infekcí, které má uvnitř organismu zapouzdřené. Pomocí informačních přípravků můžeme detoxikovat infekční ložiska z různých orgánů. Podíváme-li se na lidský organismus z pohledu čínské medicíny, tak všechny orgány můžeme zařadit do čínského pentagramu. Každá část pentagramu má na starost určitou část imunity. Detoxikační poradce konkrétně pracuje na zlepšení jednotlivých imunitních částí tak, aby se tělo dokázalo infekcím samo ubránit. Konkrétně třeba obranu proti virům má na starosti slezina, kterou detoxikujeme preparátem VelienHelp. Obranu proti škodlivým bakteriím zaručuje okruh plic, který detoxikujeme preparátem Respihelp.

Detoxikace od ATB

Detoxikace je velmi účinná v tom, že imunitní systém začne pracovat správně. Používají se různé laktobacily, bifidobakterie, ale bohužel problematika osídlení sliznic se netýká pouze střev, je to záležitostí všech sliznic. Zde je třeba dát tělu čas, aby si tu správnou mikroflóru dokázalo vybudovat samo. Tělo od reziduí antibiotik detoxikujeme preparátem Joalis ATB, který kombinujeme s preparátem Joalis Minddren. Je třeba se také zaměřit na stav sliznic a odstranit z nich mikrobiální ložiska preparátem Joalis Respihelp a Joalis ColiHelp.

TEXT: Mgr. Marie Vilánková

Svého terapeuta naleznete ve všech krajích.

Informace na www.joalis.cz nebo www.eccklub.cz

Economy Class Company s.r.o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.eccklub.cz, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz

[Nahoru ↑]