verze pro tisk

Způsob chování a typické rysy na nás prozradí nemoc - 2. díl

Tělo a duše spolu úzce souvisí, takže tyto dvě oblasti se v sobě navzájem odrážejí. Čínská medicína tvrdí, že v lidském způsobu chování, našich pocitech i gestech se zrcadlí zdraví orgánů.

Způsob chování a typické rysy na nás prozradí nemoc - 2. díl

Na základě čínské medicíny je tělo rozděleno do šesti okruhů – okruhu sleziny, jater, plic, srdce a ledvin. Problémy v jednotlivých oblastech se pak odráží do způsobu chování a ovlivňují naše pocity. První díl článku pojednával o okruhu sleziny a plic a ve druhém dílu se zaměříme na okruhy jater, srdce a ledvin.

Čtěte první díl článku ZDE

Okruh jater

Týká se žlučníku, centrální nervové soustavy, penisu, pochvy, pohlavních hormonů, svalů, kyčlí, kolen, loktů, nehtů aj.

Jaterní gesta zahrnují postoj se založenýma rukama, praskání kloubů, podpírání hlavy pěstí a škrábání na spáncích.

Co na nás prozradí tělo a pocity

Osobám může dělat problém objektivně posoudit svou životní situaci a rozhodnout se. Takoví lidé postrádají zdravou sebekritiku a mají sklon posuzovat ostatní. Chybí jim odvaha, anebo jsou velcí puntičkáři. Narušená energie jater se projevuje také výbuchy vzteku a žárlivosti. Okruh jater má vliv i na zrak. Člověku dělá problém nejen špatný zrak, ale i rozlišování barev.

Okruh srdce

Zahrnuje tenké střevo, vnější ucho, jazyk, tváře, tepny a osrdečník.

Okruh srdce se týká řeči i instinktu. Lidé s problémem v tomto okruhu nepustí druhého ke slovu, chtějí se předvádět a často si nemohou vzpomenout na správné slovo, anebo kam dali určitý předmět.

Co na nás prozradí tělo a pocity

Osoby, které by potřebovaly očistit okruh srdce, často mnou dlaně o kolena, vyplazují jazyk, mají příliš prkenný postoj a pokládají si dlaň na srdce.

Typické je to, že se rychle pro něco nadchnou (mají až nepřirozenou radost a nedokáží to ovládat), ale stejně tak jejich nadšení rychle opadne. Mají strach ze smrti, trpí nejistotou a neklidem.

Okruh ledvin

Vztahuje se k ledvinám, močovému měchýři, vaječníkům, vejcovodům, děloze, prostatě, vlasovým cibulkám, zubům, míše, kostem, kloubům a k některých dalším oblastem.

Okruh ledvin souvisí se sluchem a koncentrací. Osoby, které mají s tímto okruhem potíže, málo slyší a jen těžko se soustředí.

Co na nás prozradí tělo a pocity

Charakteristické jsou sepjaté ruce (modlící), okusování záděrků na kůži a časté ruce spojené za hlavou či dlaně v klíně.

„Ledvinové“ osoby bývají velmi opatrné a neustále potřebují mít jistotu. Změna zaměstnání či partnera je pro ně nemyslitelnou zátěží.

[Nahoru ↑]